Forum Elrow
Franszyza - Wersja do druku

+- Forum Elrow (http://www.forum.elrow.com.pl)
+-- Dział: Pozostałe (/forum-10.html)
+--- Dział: Off Topic (/forum-12.html)
+--- Wątek: Franszyza (/thread-73.html)Franszyza - Naibia - 02-14-2019 10:01 PM

Witam,

Co to jest franszyza i na czym polega? Przykłady mile widziane.


RE: Franszyza - Fourpseg - 02-14-2019 10:02 PM

W skrócie franszyza to kwota, do wysokości której zakład ubezpieczeń nie ponosi odpowiedzialności. Są dwa rodzaje franszyzy – integralna, redukcyjna. Franszyza integralna polega na tym, że ubezpieczyciel do pewnej kwoty nie odpowiada w ogóle, a powyżej tej kwoty odpowiada już w całości. Franszyza redukcyjna polega z kolei na tym, że każde świadczenie jest redukowane o ustaloną kwotę. Przykład: szkoda 1000 zł, franszyza redukcyjna i integralna 600 zł, ubezpieczyciel wypłaca 400 zł w przypadku franszyzy redukcyjnej i 1000 zł w przypadku franszyzy integralnej. Więcej informacji odnośnie tego tematu znajduje się na http://saled.pl/